Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Αίτημα κατοίκων για αντιμετώπιση της όχλησης στην οδό Παπαρρηγοπούλου

Παρακάτω αναρτάται αυτούσιο το κείμενο του αιτήματος που συνυπέγραψαν περίπου 80 κάτοικοι της περιοχής Παράδεισος - Κοντόπευκο στην Αγία Παρασκευή και το υπέβαλαν στο γραφείο του Δημάρχου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, για τον περιορισμό της κίνησης των αυτοκινήτων και τη διεύρυνση των πεζοδρομίων στην οδό Παπαρρηγοπούλου.


Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση υποβολής αιτημάτων-προτάσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην μελέτη Τροποποίησης του Εγκεκριμένου Πολεοδομικού σχεδίου του δήμου μας σας γνωστοποιούμε τα εξής:

     Η όχληση από την κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Παπαρηγοπούλου είναι μεγάλη και ασύμβατη με την επικρατούσα , υφιστάμενη χρήση γης της αμιγούς κατοικίας της περιοχής.
     Τα οχήματα που διοχετεύονται στην συγκεκριμένη οδό είναι στην πλειοψηφία τους διερχόμενα, δεν πρόκειται δηλαδή για κυκλοφορία που εξυπηρετεί τη περιοχή της κατοικίας.
     Η ευθεία χάραξη της οδού ευνοεί την υπέρμετρη αύξηση της ταχύτητας των οχημάτων με αποτέλεσμα να συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα με μεγάλη συχνότητα.    
     Τα πεζοδρόμια σε πολλά σημεία της οδού δεν έχουν το απαιτούμενο πλάτος ούτε για την κίνηση ενός πεζού με αποτέλεσμα να περπατάμε στο οδόστρωμα.
     Ταυτόχρονα η ηχορύπανση από τις μεγάλες ταχύτητες των οχημάτων είναι συνεχής, τα επίπεδα θορύβου έχουν μεγάλες αυξομειώσεις  γεγονός που διαταράσσει έντονα την ομαλότητα της διαβίωσής μας υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής.

     Εξαιτίας όσων προαναφέραμε απαιτούμε να δοθεί προτεραιότητα στον πεζό και να ληφθούν μέτρα επισήμανσης για τους διερχόμενους οδηγούς που να δηλώνουν ότι εισέρχονται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας.
Συγκεκριμένα ζητάμε:
Η χρήση γης να παραμείνει αμιγής κατοικία.
     Τα αδόμητα οικόπεδα είναι ελάχιστα και η χρήση γής που υφίσταται δεν θα   
     μεταβληθεί στο μέλλον. 
Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων
Γνωρίζοντας πως η οδός Παπαρηγοπούλου στο παρελθόν ήταν διπλής  κατεύθυνσης  και σήμερα είναι μονόδρομος υπάρχει η δυνατότητα  διαχείρισης της γεωμετρίας της οδού με χαράξεις που να δίνουν προτεραιότητα στον πεζό.
Έτσι αιτούμαστε :
2.α) Την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, την δυνατότητα διασταύρωσης πεζών, της κίνησης αναπηρικών αμαξιδίων και της κυκλοφορίας βρεφικών καροτσιών σε όλο το μήκος της οδού.
     2.β) Διαπλατύνσεις στα σημεία των διαβάσεων και την επιπλέον,
     συνεπαγόμενη στένωση του πλάτους του οδοστρώματος για την ασφαλή   
     διέλευση των πεζών.
     2.γ) Επιπλέον διαπλατύνσεις εναλλάξ, εκατέρωθεν της οδού με στόχο την   
     αλλαγή κατεύθυνσης στην πορεία των οχημάτων. Έτσι καταργείται η ευθεία   
     κίνηση των οχημάτων κατά μήκος της οδού αποτρέποντας την ανάπτυξη     
     μεγάλων ταχυτήτων. Οι διαπλατύνσεις αλλαγής κατεύθυνσης επιτρέπουν την  
     χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων φύτευσης. Η πύκνωση της
     φύτευσης είναι απαραίτητη στην περιοχή μας όπου υπάρχει τεράστια έλλειψη
     πρασίνου.
3. Θέσπιση ορίου ταχύτητας των 30 Km/h με συνεχή σήμανση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου